Politika privatnosti

1. Ime veb sajta

Veb sajt: WWW.PIKLBOL.RS

2. Vrsta veb sajta

Tip veb sajta: Sport

3. Lični podaci vlasnika veb sajta

Vlasnik: Piklbol Srbija Email adresa: info@piklbol.rs

4. Prikupljanje i deljenje podataka

Naš veb sajt prikuplja određene lične podatke posetilaca kako bismo poboljšali korisničko iskustvo i pružili bolje usluge. Svi podaci prikupljeni na ovom sajtu biće korišćeni isključivo u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

5. Pristup trećih lica i obrada podataka

Naš veb sajt ne dozvoljava pristup trećim licima za obradu podataka osim u slučajevima kada je to neophodno za procesiranje plaćanja. U takvim situacijama, koristićemo samo pouzdane treće strane za sigurnu i zaštićenu transakciju.

6. Lokacija veb sajta

Veb sajt je smešten i posluje u Srbiji.

7. Zaštita podataka maloletnih korisnika

Iako naš veb sajt nije namenjen deci, maloletna lica imaju pravo da pristupe sadržaju veb sajta. Međutim, nećemo namerno prikupljati lične podatke od maloletnih korisnika bez prethodne saglasnosti roditelja ili staratelja, osim u zakonom dozvoljenim situacijama.

8. Mere bezbednosti

Da bismo zaštitili podatke naših korisnika, primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili neovlašćeni pristup, otkrivanje ili uništavanje podataka.

9. Prava korisnika

Korisnici našeg veb sajta imaju sledeća prava u vezi sa svojim ličnim podacima:

  • Pravo pristupa: Korisnici imaju pravo da zatraže kopiju svojih ličnih podataka koje smo prikupili.
  • Pravo ispravke: Ako primetite netačne ili nepotpune podatke, imate pravo da zatražite ispravku istih.
  • Pravo brisanja: U određenim situacijama, možete zatražiti brisanje svojih ličnih podataka sa našeg veb sajta.
  • Pravo prigovora: Imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

Molimo vas da nas kontaktirate putem [info@piklbol.rs] kako biste ostvarili ova prava ili ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti.

Konačno, ovaj dokument o Politici privatnosti može biti povremeno ažuriran kako bismo odgovarali promenama u zakonodavstvu ili unapredili način zaštite podataka korisnika. Preporučujemo vam da periodično proveravate ovu stranicu kako biste bili obavešteni o eventualnim promenama.

Datum poslednjeg ažuriranja: 07.08.2023