Osnovna pravila

 • Piklbol se igra kao dubl (dva igrača po timu) ili pojedinačno; dubl je najčešći
 • Ista veličina igrališta i pravila se koriste i za singl i za parove

Serva

 • Ruka servera mora da se kreće u uzlaznom luku prilikom kontakta s lopticom.
 • Dodir reketa sa lopticom ne sme biti iznad nivoa struka.
 • Glava reketa ne sme biti iznad najvišeg dela ručnog zgloba pri kontaktu.
 • Dozvoljen je i 'drop servis' u kom slučaju se nijedan od gorenavedenih elemenata ne primenjuje.
 • U trenutku kada je loptica udarena, noge servera ne smeju dodirivati teren ili izvan zamišljenog produžetka bočne ili središnje linije i najmanje jedna noga mora biti iza osnovne linije na površini za igru ili zemlji iza osnovne linije.
 • Servis se vrši dijagonalno u poprečnom polju i mora se spustiti unutar granica suprotnog dijagonalnog terena.
 • Dozvoljen je samo jedan pokušaj servisa po serveru.


pickleball serva pravila

Redosled serviranja

 • Oba igrača u timu za serviranje imaju priliku da serviraju i postižu poene sve dok ne naprave grešku * (osim prvog servisa u svakom novom gemu).
 • Prvi servis svakog bočnog polja se pravi iz desnog/parnog polja.
 • Ako se postigne poen, server menja stranu i server započinje sledeći servis sa leve/neparne terena.
 • Kako se postižu naredni poeni, server nastavlja da se menja napred-nazad sve dok se ne napravi greška, a prvi server izgubi servis.
 • Kada prvi server izgubi servis, partner tada servira sa svoje ispravne strane terena (osim za prvi servisni niz u igri*).
 • Drugi server nastavlja da servira sve dok njegov tim ne napravi grešku i izgubi servis od protivničkog tima.
 • Jednom kada servis ode protivniku (sa druge strane), prvi servis je iz desnog/parnog polja i oba igrača u toj ekipi imaju priliku da serviraju i postignu poene sve dok njihov tim ne napravi dve greške.
  U singlu, server servira sa desnog/parnog terena kada je njegov ili njen rezultat paran i sa leve/neparne kada je rezultat neparan.

*Na početku svakog novog gema samo jedan partner iz ekipe koja servira ima priliku da servira pre greške, nakon čega servis prelazi na tim koji prima servis.

pickleball pravila za vracanje serve

 

Bodovanje

 • Poene osvaja samo ekipa koja servira.
 • Meč se obično igraju do 11 poena, pobeda sa 2.
  Turnirski mečevi mogu se igrati do 15 ili 21, pobeda sa 2.
 • Kada je rezultat tima koji servira paran (0, 2, 4, 6, 8, 10) igrač koji je bio prvi server u igri za tu ekipu biće u desnom/parnom polju kada servira ili prima; kada je neparan (1, 3, 5, 7, 9) taj igrač će biti u levom/neparnom polju kada servira ili prima.


Pravilo dva odskoka

 • Kada se loptica servira, ekipa koja prima lopticu mora je pustiti da odskoči pre nego što se vrati, a zatim ekipa koja servira mora da je pusti da odskoči pre povratka, dakle dva odskoka.
 • Nakon što loptica jednom odskoči u polju svakog tima, oba tima mogu ili da udare lopticu volejem (udare loptu pre nego što odskoči) ili da je odigraju nakon odskoka (udarac sa zemlje).
 • Pravilo dva odskoka eliminiše prednost pri servisu i voleju i produžava nadigravanje.

pickleball (piklbol) pravilo dva odskoka


Zvanje linija

 • Lopta koja dolazi u kontakt sa bilo kojim delom bilo koje linije, osim linije ne-volej zone na servisu, smatra se „unutra“.
 • Servis koji dolazi u kontakt sa linijom ne-volej zone je kratak i greška.

Ne-volej zona

 • Ne-volej zona je polje u krugu od 2.13 m sa obe strane mreže.
 • Volej je zabranjen unutar ne-volej zone. Ovo pravilo sprečava igrače da izvode udarce sa pozicije unutar zone.
 • Greška je ako, kada izbacuje loptu iz voleja, igrač stane na zonu bez voleja, uključujući liniju i/ili kada igračev momentum prouzrokuje da on ili bilo šta što nosi ili nosi da dodirne zonu koja nije volej, uključujući pridruženu liniju.
 • Greška je ako se igrač nakon udarca iz voleja zamahom odnese u zonu bez voleja ili dodirne zonu bez voleja, čak i ako se lopta koju je udarila od voleja proglasi mrtvom pre nego što se to desi.
 • Igrač može po pravilu biti u zoni bez veloja u bilo koje vreme osim kada udara loptu volejem.
  Zona bez voleja obično se naziva „kuhinja“.

Greške

 • Greška je svaka radnja koja zaustavlja igru zbog kršenja pravila.
 • Greška ekipe koja prima loptu dovodi do poena za tim koji servira.
 • Greška ekipe koja servira rezultira gubitkom servisa ili gubitkom strane.

Određivanje tima za serviranje

 • Bilo koji fer metod se može koristiti da se odredi koji igrač ili tim ima prvi izbor strane, servisa ili primanja. (Primer: bacanje novčića)